Vaiko gerovės komisija, tel. (8 37) 350 278

 

Komisijos pirmininkas – direktorė Vilija Lukoševičienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos pirmininko pavaduotojas  – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Jovita Antulevičienė,

el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos sekretorius – auklėtoja Virginija Cvilikienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos nariai:


Viešųjų pirkimų komisija, tel. (8 37) 350 278

 

Komisijos pirmininkas – logopedė Žaneta Šumskienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos nariai:


Draželio taryba, tel. (37 350278)

Darželio tarybos pirmininkas: Virginija Cvilikienė – auklėtoja

 Darželio tarybos nariai:

  • Marytė Lopetėnienė – direktorės pavaduotoja ūkiui, el. p.  rudnosiukasdarzelis@gmail.com

  • Daiva Lazauskienė – auklėtojos padėjėja, el. p.rudnosiukasdarzelis@gmail.com

  • Vilma Valevičiūtė – tėvų atstovas „Voveriukų“ grupė;

  • Kristina Gagienė – tėvų atstovas „Voveriukų“ grupė;

  • Daiva Urbietė – tėvų atstovas „Kiškučių“ grupė.


Mokytojų taryba, tel. (37 350278)

Mokytojų tarybos pirmininkas: Vilija Lukoševičienė – direktorė

Mokytojų tarybos sekretorius: Jovita Antulevičienė – direktorės pavaduotoja ugdymui

Mokytojų tarybos nariai:

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rima Lelešienė;

Auklėtojos: Virginija Matulevičienė, Virginija Cvilikienė, Dalia Lukošienė, Rita Mikalauskienė;

Logopedė Žaneta Šumskienė;

Muzikos mokytoja Ina Levčenkaitė.