Vaikų maitinimas darželyje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V-964 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS 

parsisiųsti MS Word formatu

2017 M. LAPKRIČIO  MĖN. MENIU 

Lapkričio 27- gruodžio 1 d. meniu

parsisiųsti PDF formatu

Lapkričio 20-25 d. meniu

parsisiųsti PDF formatu

Lapkričio 13-17 d. meniu

parsisiųsti PDF formatu

Lapkričio 6-10 d. meniu 

parsisiųsti PDF formatu