Š.m. balandžio 15 d. priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvavo pažintinėje edukacinėje išvykoje į Lietuvos aviacijos muziejų „Kodėl skrenda lėktuvas?“ Edukacinės išvykos metu vaikai turėjo galimybes ne tik pamatyti ir išgirsti, bet ir patirti praktiškai, būti aktyvūs pažintinės veiklos dalyviai. Šį edukacinė veikla dovanojo ugdytiniams daug pažinimo džiaigsmo akimirkų. 

Kovo 8 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena paminėta dalyvaujant trikrepšio festivalyje Kauno lopšelyje darželyje „Šilelis“. Glaudūs vaikų darželio „Rudnosiukas“ ir vaikų lopšelio darželio „Šilelis“ partnerystės ir bendradarbiavimo ryšiai, sudaro palankias sąlygas vaikų patirtinio fizinio aktyvumo poreikių tenkinimui. Kūno kultūros ugdymas tampa tikslingu, reikšmingu procesu, glaudžiai siejamu su bendrąją kultūra. Ugdoma ne tik judesių kultūra bet ir bendrosios žmogaus vertybės, pilietinė - socialinė kompetencija, gyvenimo įgūdžiai.

1 2 3 8