Akcijos organizatorius socialinis pedagogas Ieva Murauskienė.