Š.m. kovo 25 d. įstaigoje prasidėjo akcija „Be patyčių“.