Kauno vaikų darželis „RUDNOSIUKAS“

Kontaktai: Betonuotojų g. 3, LT-52372, Kaunas

El. paštas rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Telefonas (8-37) 350278

Įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla

Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos juridinio asmens kodas: 191636977

Mokomoji kalba: lietuvių

logo

VAIKŲ DARŽELIO VIZIJA

Vaikų darželis „Rudnosiukas“ – siekiantis, tapti moderniu, šiuolaikišku, atviru pozityviai kaitai, pažangos iniciatyvoms, kūrybiniam potencialui ir partnerystei. Turintis saugią, jaukią, dinamišką, vaiko poreikius tenkinančią, ugdymo(si) aplinką bei aukštą ugdymo(si) kokybę.

MISIJA

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybišką, į vaiką orientuotą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, sudaryti sąlygas įvairiapusei 3-7 metų amžiaus vaikų saviraiškai, diegiant patirtinį ugdymą(si).

Sudaryti sėkmingas prielaidas tolimesniam ugdymuisi mokykloje.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Filosofija

….esame tam, kad klausytume ir išgirstume, žiūrėtume ir pamatytume, turėtume ir išsaugotume, suvoktume ir atsimintume, išklausytume ir įvertintume, suprastume ir paskatintume, kurtume ir duotume impulsą kurti, siektume ir pasiektume svarių rezultatų bei asmeninių atradimų…

Vertybės 

Atsakingumas, atvirumas, kūrybiškumas, nuolatinis mokymasis ir siekis tobulėti.

TRUMPA ĮSTAIGOS ISTORIJA

 

Kauno vaikų darželis ,,Rudnosiukas" įsikūręs rytiniame Kauno miesto dalies pakraštyje, Nemuno dešiniajame krante, prie vandens jėgainės, šalia Kauno marių regioninio parko, Petrašiūnų seniūnijoje nuo 1958 metų.

Kauno miesto mero potvarkiu 1994-10-26 Nr.705 Kauno vaikų darželiui Nr.46 – ajam suteiktas ,,Rudnosiuko" pavadinimas.

Kauno vaikų darželis ,,Rudnosiukas" bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdanti 3 – 7 metų amžiaus vaikus, integruojanti specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo ugdymo grupes (teikiant logopedinę korekcinę pagalbą). Vaikų darželyje veikia dvi ikimokyklinio amžiaus grupės (3-5 m.) ir dvi priešmokyklinio amžiaus grupės (5-7 m.)

Tai modernus, mažas, jaukus, primenantis namų aplinką, 4 grupių vaikų darželis, atviras visuomenei, bendradarbiaujantis su Kauno Petrašiūnų progimnazija, Vaikų literatūros muziejumi, Kauno apskrities viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriumi, Kauno marių regioninio parko direkcija, mikrorajono ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis.