Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ vaikų ugdymo organizavimo tvarka 

parsisiųsti PDF formatu 

LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstrimalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1487 sprendimas 

parsisiųsti PDF formatu