Informacija įstaigos Tėvamskaip bus organizuojama vaikų priežiūra, kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose

Kreiptis: Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui J.Antulevičienė tel. 8 616 87399

Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas  2020 m. balandžio 27 d. Nr. A- 1375 dėl vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno m. savivaldybės teritorijoje, priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų organizavimo pagal tėvų, įtėvių, globėjų poreikį

parsisiųsti PDF formatu

LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. Nr.V-977 sprendimas

parsisiųsti PDF formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-413 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PASITARIMO PROTOKOLAS