Š.m. lapkričio 20 d. „Voveriukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Raudondvario menų inkubatorių. Išvykos metu ugdytiniai mokėsi bendravimo kultūros, lavino kūrybinį mąstymą, pastiprino pasitikėjimo savimi įgūdžius. Išvykų organizatorės ikimokyklinio ugdymo pedagogės D.Lukošienė, V.Matulevičienė