1. Įtraukaus ugdymo plėtros 2021 – 2024 metų veiksmų planas                                                                                                                                                                                                                                                 parsisiųsti PDF formatu

 

2. NŠA 

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-ugdymas/

 

3. Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiąjame ugdyme

https://www.bernardinai.lt/2019-08-20-mokytojo-padejejo-vaidmuo-itraukiajame-ugdyme/?fbclid=IwAR2dofKJNdsx8FcTPcFlVZsK5WW3S6uHvKnbbi7ROlNO47Lphae8jFtYKHg

 

4. SRVKS      https://srvks.lt/

5. ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE REKOMENDACIJOS

 

6. ĮVAIRIAPUSIS RAIDOS SUTRIKIMAS: INTEGRACIJA IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE (rekomendacijos pedagogams ir tėvams)                                                                                          

 

 

7. VAIKAMS APIE NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJĄ

 

8.DĖMESYS KIEKVIENO MOKINIO MOKYMUISI IR PAŽANGAI