2019 M. MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ I KETVIRČIO PANAUDOJIMO ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

2019 M. 

2018 M. MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ I-IV KETVIRČIO PANAUDOJIMO ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

2018 M. 

2017 M. IV KETVIRČIO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

parsisiųsti PDF formatu

2017 M. III KETVIRČIO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

parsisiųsti PDF formatu

2017 M. II KETVIRČIO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

parsisiųsti MS Word formatu

2017 M. I KETVIRČIO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

parsisiųsti MS Word formatu

2017 M. 

2016 M. I KETVIRČIO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

parsisiųsti MS Word formatu

2016 M. II KETVIRČIO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

parsisiųsti MS Word formatu

2016 M. III KETVIRČIO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

parsisiųsti MS Word formatu

2016 M. IV KETVIRČIO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

parsisiųsti MS Word formatu

2016 M.