ATLYGINIMAS UŽ DARŽELĮ

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu  Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, KARANTINO LAIKOTARPIU atlyginimas nebus skaičiuojamas pritaikant tvarkos aprašo 10.8. papunktį (dėl paskelbtos epidėmijos/pandėmijos).

KONTAKTAI KOMUNIKACIJAI DĖL NUOTOLINIO UGDYMO

Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Antulevičienė, tel.8 616 87399, el. paštas rudnosiukasdarzelis@gmail.com; 

 

Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ nuotolinio ugdymo proceso organizavimo būdai, priemonių planas ir susitarimai

parsisiųsti PDF formatu

Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas

parsisiųsti PDF formatu

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimonuotoliniu būdu patvirtinimo 2020 m. kovo 16 d. Nr.V-372

parsisiųsti PDF formatu