Gerb. Tėveliai,

skelbiami vaikų darželio veiklos organizavimo tvarkos esminiai punktai nuo 2020 m. spalio 14 d. 

1. Vaikus lydintys asmenys privalo dėvėti (įstaigos teritorijoje) nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

2. Tėvai vaikus į įstaigą turi atvesti nuo 7.00 val. iki 8.20 val. ir pasiimti iki 17.30 val.

3. Į įstaigą gali būti vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys ir kt.).

4. Tėveliai (globėjai, rūpintojai) į grupes nebus įleidžiami.

5. Tėvų (globėjų, rūpintojų) įėjimas į įstaigą galimas tik:

5.1.esant būtinoms aplinkybėms (pvz.vaikų adaptacijos metu ar kt.), suderinus iš anksto su grupės mokytoju, administracija, tik su veido apsaugos priemonėmis, taip pat įstaigos darbuotojui stebint atvykstančiųjų asmenų sveikatos būklę (matuojama kūno temperatūra);

6. Vaikai išleidžiami iš įstaigos:

6.1.iš įstaigos grupių, tam skirtoje vietoje (prie pagrindinių įstaigos durų), išleidžia grupės mokytojas ar mokytojo padėjėjas, gavęs tėvų skambutį dėl vaiko pasiėmimo;

6.2. vaikų darželio kiekvienos grupės kiemo edukacinių erdvių, pasiima vaiko tėvai.

7. Maksimaliai išnaudosime galimybes veiklos organizavimui lauke.

Vaikų darželio „Rudnosiukas“ vaikų ugdymo organizavimo tvarkos aprašas nuo 2020 m. spalio 14 d.

parsisiųsti PDF formatu

Svarbu:

 Vaikams, kurių ugdymas bus tęsiamas mūsų vaikų darželyje, sveikatos pažyma (forma Nr. E027-1) laikoma galiojančia iki šių metų pabaigos (tėveliai turės pasirūpinti vaiko sveikatos pažyma iki 2020-12-31)

 

 

Riukkpa inicijuota akcija „Rieda ratai rateliukai“ skirta paminėti Tarptautinę dieną be automobilio ir Europos judriąją savaitę #BeActive. Šios akcijos tikslas skatinti vaikų fizinį aktyvumą, supažindinti su ekologiškomis, alternatyviomis susisiekimo priemonėmis. Akcijos organizatorės įstaigoje: meno mokytoja Agnė Sankauskaitė, mokytoja Rita Mikalauskienė.

Gerb. Tėveliai,

Rugsėjo 1-ą dieną laukiame sugrįžtančių visų vaikučių. Tikimės, kad visi esate sveiki ir nekantraujate sugrįžti į ugdymo įstaigą.

Atsižvelgdami į susidariusią ekstremalią situaciją pasaulyje ir Lietuvoje, Rugsėjo pirmosios šventė bus organizuojama kiekvienoje grupėje atskirai.

Tėvelius su vaikučiais vaikų darželio hole, prie pagrindinio įstaigos įėjimo, pasitiks įstaigos darbuotojai. Tėveliai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Atvykti kviečiame:

- vaikus kurie lankė ugdymo įstaigą nuo 7.00 val. iki 8.45 val.

- naujai pradedančius lankyti ugdymo įstaigą vaikus ir tėvelius nuo 8.45 val. iki 9.15 val. 

Šventinių rytmečių laikas grupėse nuo 9.30 -10.00 val. 

 

Gerb. Tėveliai,

2020-2021 m. m. įstaigoje suformuotos dvi („Ančiukų“ ir „Stirniukų“) mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės. Juose taip pat bus ugdomi 5-6 m. ikimokyklinio amžiaus vaikai.

Naujai suformuotos ikimokyklinio amžiaus „Kiškučių“ ir „Voveriukų grupės.

Su sudarytų grupių sąrašais galėsite susipažinti nuo rugpjūčio 28 d. įstaigoje (laikantis visų saugumo reikalavimų).

  • Sąrašai bus skelbiami prie įėjimo į bendras įstaigos patalpas, informacinėje lentoje;
  • individualiai teiraujantis „Stirniukų“, „Ančiukų“, „Kiškučių“ ir „Voveriukų“ grupės mokytojų;
  • direktoriaus pavaduotojos ugdymui J.Antulevičienės, tel. 37 350 278
  • pateikus užklausą į įstaigos el. paštą rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Administracija