Lapkričio 8 d. įstaigoje vyko Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos inicijuota akcija „Sportuojantis koridorius“ 2019. Akcijos įstaigoje organizatorė kūno kultūros pedagogė Z.Malinauskienė.

Birželio 19 d. įstaigoje vyko linksmas, nuotaikingas vasaros indėnų  „Lietaus laukimo“ rytmetys. Renginio metu vaikai susipažino su kitų tautų kultūriniais elementais, lavino artikuliacinį aparatą, kalbinę foneminę klausą, formavosi sveikos gyvensenos įgūdžius. Renginio organizatorės: logopedė Ž.Šumskienė, muzikos mokytoja I.Levčenkaitė, kūno kultūros mokytoja Z.Malinauskienė. 

Gerb. Tėveliai,

Gegužės 13-17 dienomis nuo 10 iki 17.30 valandos Kauno vaikų darželyje „Rudnosiukas“ ir kitose Kauno ikimokyklinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vyks atvirų durų dienos „Darželiai kviečia“. Kviečiame apsilankyti mūsų įstaigoje, susipažinti su įstaigos edukacinėmis aplinkomis, ugdymo(si) sąlygomis, įstaigos tradicijomis.