TĖVŲ APELIAVIMAS
  • Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją įstaigos direktoriui raštu.

  • Tėvų apeliacija registruojama įstaigos raštinėje.

  • Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų