SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinukai pietaus nemokamai

2019 m. gruodžio 5 d. įsigaliojus LR socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimams nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant jų tėvų (globėjų, rūpintojų) gaunamų pajamų.

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

- el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;

seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus;

- siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Prie prašymo būtina pridėti pažymą iš ugdymo įstaigos, jog vaikas nuo 2020-09-01 mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

 

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikui sėkmingai augti ir pasirengti mokytis mokykloje.

KAS YRA PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinis ugdymas, tai privalomas, vienerių metų trukmės institucinis vaikų nuo šešerių ar penkerių metų ugdymas (priešmokyklinėje ugdymo grupėje), skirtas pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. 

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Jei tėvai pageidauja, priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui.

Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal vienerių metų Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai, taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės.

Priešmokyklinės ugdymo programos įgyvendinimo minimali trukmė – 640 valandų.

Tėvams (įtėviams, globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas. Vaikas, kuris priešmokyklinio ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius nurodyto laiko, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje. 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 

parsisiųsti PDF formatu

Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ priešmokyklinio mokymo sutartis 

parsisiųsti PDF formatu

Informuojame,

Dėl pakeisto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr.T-351 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo“  pakeitimo 2018 m. gruodžio 18 d. Nr.T-655

parsisiųsti PDF formatu

Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo 

parsisiųsti PDF formatu