2020-2021 M. M. ADMINISTRACIJOS IR PEDAGOGŲ SĄRAŠAS 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Kontaktinė informacija

 

ADMINISTRACIJA

 

 

 

 

1.

Vilija Lukoševičienė

Aukštasis universitetinis

Direktorius

II vadybinė

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

2.

Jovita Antulevičienė

Aukštasis universitetinis

Direktorius pavaduotojas ugdymui, mokytojas (Priešmokyklinės grupės)

II vadybinė,

vyr. auklėtoja

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

3.

Marytė Lopetėnienė

Vidurinis

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

 

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

4.

Virginija Pranckevičienė

Aukštasis neuniversitetinis

Raštvedys

 

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

 

MOKYTOJAI

 

 

 

 

3.

Ieva Murauskienė

Aukštasis universitetinis,

magistro laipsnis

Mokytojas

(Priešmokyklinės grupės),

socialinis pedagogas

 

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

4.

Rima Lelešienė

Aukštasis universitetinis

Mokytojas (Priešmokyklinės grupės)

Vyr. auklėtoja

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

5.

Dalia Lukošienė

Aukštasis universitetinis

Mokytojas

Vyr. auklėtoja

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

6.

Sigita Gudeliūnienė

Aukštasis universitetinis

Mokytojas

Vyr. auklėtoja

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

7.

Virginija Matulevičienė

Aukštasis universitetinis

Mokytojas

Vyr. auklėtoja

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

8.

Rita Mikalauskienė

Aukštasis neuniversitetinis

Mokytojas

(Priešmokyklinės grupės)

Vyr. auklėtoja

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

9.

Žaneta Šumskienė

Aukštasis universitetinis,

magistro laipsnis

Logopedas

Metodininkas

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

10.

Ina Levčenkaitė

Aukštasis universitetinis

Meninio ugdymo mokytojas (muzikos mokytojas)

Vyr. auklėtoja

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

11.

Agnė Sankauskaitė

Aukštasis universitetinis

Meninio ugdymo

mokytojas

(šokių)

-

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

 

 

© 2020 m. Visos teisės saugomos. Kauno lopšelis-darželis „Rudnosiukas“

Svetainė sukurta: www.pigustinklapiai.lt.