2020-2021 M. M. ADMINISTRACIJOS IR PEDAGOGŲ SĄRAŠAS 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Kontaktinė informacija

 

ADMINISTRACIJA

       

1.

Vilija Lukoševičienė

Aukštasis universitetinis

Direktorius

II vadybinė

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

2.

Sigita Gudeliūnienė

Aukštasis universitetinis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojas (Priešmokyklinės grupės)

 

vyr. mokytoja

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

3.

Marytė Lopetėnienė

Vidurinis

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

 

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

4.

Virginija Pranckevičienė

Aukštasis neuniversitetinis

Raštvedys

 

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

 

MOKYTOJAI

       

5.

Ieva Murauskienė

Aukštasis universitetinis,

magistro laipsnis

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Socialinis pedagogas

    Mokytoja

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.co

6.

Vaida Aleknavičienė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

         -

(8-37)350278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

7.

Lina Bučienė

Aukštasis universitetinis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyr. mokytoja

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

8.

Dovilė Zabulėnaitė

Aukštasis universitetinis

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

9.

Virginija Matulevičienė

Aukštasis universitetinis  

Ikimokylinis ugdymas

Vyr. mokytoja

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

10.

Agnė Sankauskaitė

Aukštasis universitetinis

     

11.

Žaneta Šumskienė

Aukštasis universitetinis, (magistro laipsnis)

Logopedas

Metodininkas

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

12.

Ina Levčenkaitė

Aukštasis universitetinis

Meninio ugdymo mokytojas (muzikos mokytojas)

Vyr. mokytojas

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

13.

Agnė Sankauskaitė

Aukštasis universitetinis

Meninio ugdymo

mokytojas

(šokių)

-

(8-37) 350 278

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

14.

Rasa Deltuvienė

Vidurinis

Mokytojo padėjėja

-

 

15.

Eglė Galdikaitė

Vidurinis

Mokytojo padėjėja

-

 

 

 

© 2020 m. Visos teisės saugomos. Kauno lopšelis-darželis „Rudnosiukas“

Svetainė sukurta: www.pigustinklapiai.lt.