Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas,

Pedagogų

specialybė

Kvalifikacinė

kategorija

Pedagogų

mokomieji dalykai

Užimamos

pareigos

Telefono numeris,

El. pašto adresas

1.

Vilija

Lukoševičienė

Aukštasis (ŠPI),

Pedagogika ir psichologija

II vadybinė

-

Direktorė

(8-37) 350 278,

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

2.

Jovita

Antulevičienė

Aukštasis (KU),

Vaikystės pedagogika

II vadybinė,

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogas

(8-37) 350 278,

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

3.

Rima

Lelešienė

Aukštasis (KU),

Vaikystės pedagogika

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio

ugdymo

pedagogas

(8-37) 350 278,

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

4.

Dalia Lukošienė

Aukštasis (VK),

Kultūros ir švietimo darbas

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

(8-37) 350 278,

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

5.

Virginija

Cvilikienė

Aukštasis (KTU)

Aukštasis koleginis,

Ikimokyklinis ugdymas

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

(8-37) 350 278,

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

6.

Rita Mikalauskienė

Aukštesnysis,

Kauno technologijos technikumas

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

(8-37) 350 278,

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

7.

Virginija Matulevičienė

Aukštasis (KU),

Vaikystės pedagogika

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

(8-37) 350 278,

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

 8.

 Sigita

Gudeliūnienė

Aukštasis (KU),

Vaikystės pedagogika

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

(8-37) 350 278,

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

 

SPECIALISTAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas,

Pedagogų

specialybė

Kvalifikacinė

kategorija

Pedagogų

mokomieji dalykai

Užimamos

pareigos

Telefono numeris,

El. pašto adresas

1.

Ina

Levčenkaitė

Aukštasis (ŠU)

Kauno J.Gruodžio konservatorija,

Ikimokyklinis auklėjimo pedagogika ir psichologija

Fortepijonas

Vyr. muzikos pedagogė

Muzikinis ugdymas

Muzikos pedagogas

(8-37) 350 278,

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

2.

Žaneta

Šumskienė

Aukštasis (ŠU), (LŽŪU), Specialioji pedagogika ir logopedija

Edukologija

Logopedas metodininkas

Pagalbos vaikui specialistas

Logopedė

(8-37) 350 278,

rudnosiukasdarzelis@gmail.com

 

         

 

© 2019 m. Visos teisės saugomos. Kauno lopšelis-darželis „Rudnosiukas“


Svetainė sukurta: www.pigustinklapiai.lt.