Vaiko gerovės komisija, tel. (8 37) 350 278

 

Komisijos pirmininkas – direktorė Vilija Lukoševičienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos pirmininko pavaduotojas  – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Jovita Antulevičienė,

el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos sekretorius – auklėtoja Virginija Cvilikienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos nariai:


Viešųjų pirkimų komisija, tel. (8 37) 350 278

 

Komisijos pirmininkas, CVPIS administratorius – Žaneta Šumskienė, logopedė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Pirmininko pavaduotojas, pirkimų organizatorius Marytė Lopetėnienė, direktorės pavaduotoja ūkiui, el.p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Pirkimų organizatorius, CPO administratorius Jovita Antulevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, el.p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos nariai:

Narys – priešmokyklinio ugdymo pedagogas Rima Lelešienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Narys – auklėtoja Virginija Matulevičienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

 


Draželio taryba, tel. (37 350278)

Darželio tarybos pirmininkas: Virginija Cvilikienė – auklėtoja

 Darželio tarybos nariai:

  • Marytė Lopetėnienė – direktorės pavaduotoja ūkiui, el. p.  rudnosiukasdarzelis@gmail.com

  • Žaneta Šumskienė – logopedas el. p.rudnosiukasdarzelis@gmail.com

  • Gintarė Dimšaitė – tėvų atstovas „Voveriukų“ grupė;

  • Dovilė Petkevičiūtė – tėvų atstovas „Voveriukų“ grupė;

  • Živilė Kmitienė – tėvų atstovas „Stirniukų“ grupė.


Mokytojų taryba, tel. (37 350278)

Mokytojų tarybos pirmininkas: Vilija Lukoševičienė – direktorektorius

Mokytojų tarybos sekretorius: Sigita Gudeliūnienė - mokytojas

Mokytojų tarybos nariai:

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai: Jovita Antulevičienė, Ieva Murauskienė, Rita Mikalauskienė, Rima Lelešienė.

Mokytojai: Virginija Matulevičienė, Dalia Lukošienė.

Logopedas Žaneta Šumskienė;

Meninio ugdymo mokytojas (Muzikos mokytojas) Ina Levčenkaitė.