Vaiko gerovės komisija, tel. (8 37) 350 278

 

Komisijos pirmininkas – direktorius Vilija Lukoševičienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos pirmininko pavaduotojas  – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Antulevičienė,

el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos sekretorius – logopedas Žaneta Šumskienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos nariai:


Viešųjų pirkimų komisija, tel. (8 37) 350 278

 

Komisijos pirmininkas, CVPIS administratorius – Žaneta Šumskienė, logopedė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Pirmininko pavaduotojas, pirkimų organizatorius Marytė Lopetėnienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, el.p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Pirkimų organizatorius, CPO administratorius Jovita Antulevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, el.p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos nariai:

Narys – mokytojas Rima Lelešienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Narys – mokytojas Virginija Matulevičienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

 


Draželio taryba, tel. (37 350278)

 

 Darželio tarybos nariai:


Mokytojų taryba, tel. (37 350278)

Mokytojų tarybos pirmininkas: Vilija Lukoševičienė – direktorektorius

Mokytojų tarybos sekretorius: Sigita Gudeliūnienė - mokytojas

Mokytojų tarybos nariai:

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai: Jovita Antulevičienė, Ieva Murauskienė, Rita Mikalauskienė, Rima Lelešienė.

Mokytojai: Virginija Matulevičienė, Dalia Lukošienė.

Logopedas Žaneta Šumskienė.

Meninio ugdymo mokytojai: muzikos mokytojas Ina Levčenkaitė, šokių mokytoja Angė Sankauskaitė.