Vaiko gerovės komisija, tel. (8 37) 350 278

 

Komisijos pirmininkas – direktorius Vilija Lukoševičienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos pirmininko pavaduotojas  – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Gudeliūnienė,

el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos sekretorius – Agnė Sankauskaitė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos nariai:

Mokytojas, socialinis pedagogas Ieva Murauskienė, el. p.rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Mokytojas Dovilė Zabulėnaitė, el. p.rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Mokytojas Virginija Matulevičienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Mokytojas Lina Bučienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Logopedas Žaneta Šumskienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Mokytojas Vaida Aleknavičienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Marytė Lopetėnienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com


Viešųjų pirkimų komisija, tel. (8 37) 350 278

 

Komisijos pirmininkas, CVPIS administratorius – Žaneta Šumskienė, logopedė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Pirmininko pavaduotojas, pirkimų organizatorius Marytė Lopetėnienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, el.p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Pirkimų organizatorius, CPO administratorius Jovita Antulevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, el.p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Komisijos nariai:

Narys – mokytojas Virginija Matulevičienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Narys – mokytojo padėjėjas Odeta Krasauskienė, el. p. rudnosiukasdarzelis@gmail.com

 


Darželio taryba, tel. (37 350278)

Darželio tarybos pirmininkas: Sigita Gudeliūnienė – mokytojas

Darželio tarybos sekretorius: Odeta Krasauskienė – mokytojo padėjėjas

Darželio tarybos nariai:

Marytė Lopetėnienė – direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Rita Mikalauskienė – mokytojas

Inga Kudirkienė – „Kiškučių“ grupės tėvų atstovas

Laura Jakubsevičienė - „Ančiukų“ grupės tėvų atstovas

Eglė Parachomikienė – „Voveriukų“ grupės tėvų atstovas

 


Mokytojų taryba, tel. (37 350278)

Mokytojų tarybos pirmininkas: Vilija Lukoševičienė – direktorius

Mokytojų tarybos sekretorius: Ieva Murauskienė - mokytojas

Mokytojų tarybos nariai:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja Sigita Gudeliūnienė

Mokytojai:Virginija Matulevičienė, Vaida Aleknavičienė, Lina Bučienė, Dovilė Zabulėnaitė.

Mokytojas ir socialinis pedagogas Ieva Murauskienė.

Logopedas Žaneta Šumskienė.

Meninio ugdymo mokytojai: muzikos mokytojas Ina Levčenkaitė, šokių mokytojas Angė Sankauskaitė.