Aktuali informacija šeimoms auginančioms 3-6 m. amžiaus vaikus.

2021-2022 mokslo metams formuojamos 3-4, 4-5, 5-6 ir 6-7 metų amžiaus vaikų grupės. Laukiame šeimų ir vaikų kurie dar nepasirinkote ugdymo įstaigos. Plačiau su mūsų įstaigos aplinkomis, ugdymo(si) programomis bei kryptimis, prašome susipažinti svetainėje ar kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui tel. 837 350278