Ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu nuo 2020 m. kovo 30 d. Informacija skelbiama puslapyje „Ugdymas“ .

Kauno vaikų darželis „Rudnosiukas“ nevykdo tiesioginio asmenų aptarnavimo.

Informacija teikiama:

- nuotoliniu būdu interneto svetainėje https://www.darzelisrudnosiukas.lt/

- tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija teikiama pranešimais el. dienyne „Mūsų darželis“.