Vaikų darželyje dirba Kauno miesto visuomenės sveikatos  priežiūros specialistė

Specialistės funkcijos:     

Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę. Teikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą. Teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimo ir sveikatos stiprinimo būdus, konsultuoja vaikus, tėvus ir mokytojus. Teikia individualias konsultacijas vaikų darželio bendruomenei sveikatos klausimais. Konsultuoja vaikų darželio maitinimo paslaugas teikiančius darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais. Analizuoja ir vertina sveikatai įtaką darančius veiksnius ir teikia pasiūlymus, kaip kurti sveikatą stiprinančią aplinką. 

Kauno miesto visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vilma Lesevičienė

Telefono Nr. 8 (37) 350278

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo tvarkos aprašas

parsisiųsti PDF formatu

 

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas

parsisiųsti PDF formatu

Prašymas dėl savirūpos pagalbos organizavimo

parsisiųsti Word formatu

LR vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius 

parsisiųsti PDF formatu