Kovo 8 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena paminėta dalyvaujant trikrepšio festivalyje Kauno lopšelyje darželyje „Šilelis“. Glaudūs vaikų darželio „Rudnosiukas“ ir vaikų lopšelio darželio „Šilelis“ partnerystės ir bendradarbiavimo ryšiai, sudaro palankias sąlygas vaikų patirtinio fizinio aktyvumo poreikių tenkinimui. Kūno kultūros ugdymas tampa tikslingu, reikšmingu procesu, glaudžiai siejamu su bendrąją kultūra. Ugdoma ne tik judesių kultūra bet ir bendrosios žmogaus vertybės, pilietinė - socialinė kompetencija, gyvenimo įgūdžiai.