ĮSTAIGOJE UGDYMAS VYKSTA VADOVAUJANTIS PROGRAMOMIS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA  (Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014 m. rugsėjo 2 d. įsak. Nr. V-779). Įsakymas įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 

parsisiųsti PDF formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA (Patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. T-381; Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr.V-42).

parsisiųsti PDF formatu