2021 m. VGK planas 

parsisiųsti PDF formatu

VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

parsisųsti PDF formatu

VGK darbo reglamentas 

parsisiųsti PDF formatu

VGK sudėtis 

parsisiųsti PDF formatu

Saugios ugdymo aplinkos aprašas

parsisiųsti PDF formatu

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 

parsisiųsti PDF formatu

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo priedai 

Priedas Nr.1                

parsisiųsti PDF formatu

Priedas Nr.2

parsisiųsti PDF formatu

Priedas Nr.3

parsisiųsti PDF formatu

Priedas Nr.4

parsisiųsti PDF formatu

Priedas Nr.5

parsisiųsti PDF formatu

Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ krizių valdymo priemonių planas

parsisiųsti PDF formatu