Gerb. Tėveliai,

skelbiami vaikų darželio veiklos organizavimo tvarkos esminiai punktai nuo rugsėjo 1-sios d. 

1. Vaikus lydintys asmenys privalo dėvėti (įstaigos teritorijoje) nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

2. Tėvai vaikus į įstaigą turi atvesti nuo 7.00 val. iki 8.15 val. ir pasiimti iki 17.30 val.

3. Į įstaigą gali būti vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys ir kt.).

4. Tėveliai (globėjai, rūpintojai) į grupes nebus įleidžiami.

5. Tėvų (globėjų, rūpintojų) įėjimas į įstaigą galimas tik:

5.1.esant būtinoms aplinkybėms (pvz.vaikų adaptacijos metu ar kt.), suderinus iš anksto su grupės mokytoju, administracija, tik su veido apsaugos priemonėmis, taip pat įstaigos darbuotojui stebint atvykstančiųjų asmenų sveikatos būklę (matuojama kūno temperatūra);

5.2.pirmąją ir antrąją rugsėjo savaitę (pagal poreikį), bus įleidžiami naujai atvykusių vaikų tėveliai (laikantis visų sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo sprendimų) ir bendruomenės susitarimų.

6. Vaikai išleidžiami iš įstaigos:

6.1.iš įstaigos grupių, tam skirtoje vietoje (prie pagrindinių įstaigos durų), išleidžia grupės mokytojas ar mokytojo padėjėjas, gavęs tėvų skambutį dėl vaiko pasiėmimo;

6.2. vaikų darželio kiekvienos grupės kiemo edukacinių erdvių, pasiima vaiko tėvai.

7. Maksimaliai išnaudosime galimybes veiklos organizavimui lauke.

Vaikų darželio „Rudnosiukas“ vaikų ugdymo organizavimo tvarkos aprašas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

parsisiųsti PDF formatu

Svarbu:

- Vaikams, kurių ugdymas bus tęsiamas mūsų vaikų darželyje, sveikatos pažyma (forma Nr. E027-1) laikoma galiojančia iki šių metų pabaigos (tėveliai turės pasirūpinti vaiko sveikatos pažyma iki 2020-12-31)

- Naujai atvykstantiems vaikams (iš namų ar kitos ugdymo įstaigos) privalu susitvarkyti sveikatos pažymą iki 2020 m. rugsėjo 1 d. (iki atvykimo į darželį). Atvykstant prašome atsinešti popierinį variantą, kurį galite patys atsispausdinti prisijungę prie http://www.esveikata.lt sistemos.