KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2015 m. 

parsisiųsti Excel formatu

Finansinės būklės ataskaita

parsisiųsti Excel formatu

Veiklos rezultatų ataskaita

parsisiųsti Excel formatu

Forma Nr.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą,

biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

parsisiųsti Excel formatu

Forma Nr.2 (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita)

parsisiųsti Excel formatu

Forma Nr.4 (Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita)

parsisiųsti Excel formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. II ketvirtis

Atsisiųsti .ZIP formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. III ketvirtis

Atsisiųsti .ZIP formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. metinis

Atsisiųsti ZIP formatu

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ir skiriamų programoms finansuoti 2015-12-31

Atsisiųsti MS Excel formatu

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas) 2015-12-31

atsisiųsti MS Excel formatu

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec lėšos) 2015-12-31

Atsisiųsti MS Excel formatu

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (mokinio krepšelis) 2015-12-31

Atsisiųsti MS Excel formatu

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015-12-31

Atsisiųsti MS Excel formatu

2016 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. I ketvirtis

Parsisiųsti ZIP formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. II ketvirtis

Atsisiųsti ZIP formatu

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas) 2016-06-30

Atsisiųsti MS Excel formatu

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec lėšos) 2016-06-30

Atsisiųsti MS Excel formatu

Biužeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (mokinio krepšelis) 2016-06-30

Atsisiųsti MS Excel formatu

Biudžetetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą,biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti

ataskaita 2016-06-30

Atsisiųsti MS Excel formatu

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-09-30

Atsisiųsti ZIP formatu

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016-09-30

Atsisiųsti ZIP formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. III ketv.

Atsisiųsti ZIP formatu

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31

Atsisiųsti zip formatu

2017 m.

Finansinių ataskaitų rinikinys 2017 m. I ketv.

Atsisiųsti zip formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketv.

Atsisiųsti zip formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketv.

Atsisiųsti zip formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. IV. ketv. 

Parsisiųsti ZIP formatu

……………………………………………………………………………………

2018 m. 

Finansinių ataskaitų rinikinys 2018 m. I ketv.

Parsisiųsti ZIP formatu

Finansinių ataskaitų rinikinys 2018 m. II ketv.

Parsisiųsti ZIP formatu

Finansinių ataskaitų rinikinys 2018 m. III ketv.

Parsisiųsti ZIP formatu