UGDYTINIŲ PASIEKIMAI, VEIKLA MIESTE, ŠALYJE 2015 M.

parsisiųsti MS Word formatu

PEDAGOGŲ PASIEKIMAI, VEIKLA MIESTE, ŠALYJE 2013-2015 M.

parsisiųsti MS Word formatu

PEDAGOGŲ PASIEKIMAI, VEIKLA MIESTE, ŠALYJE 2010–2012 M.M.

 

Organizatorius

Pavadinimas

Mokytojo vardas, pavardė

Pasiekimai, veikla mieste, šalyje

Data

BIOVELA

Už dalyvavimą respublikiniame gražiausių sveikinimų mamytėms konkurse „Tau, mama“

Vaikų darželio mokytojams

Padėka

2010-09-01

Kauno miesto lopšelis – darželis „Drevinukas“

Stendinių pranešimų forume „Bendravimo ir bendradarbiavimo plėtotė ugdant specialiųjų poreikių vaikus“

Vilija Lukoševičienė, Jovita Antulevičienė,

Žaneta Šumskienė

Pažyma

2010-10-26

Kauno lopšelis – darželis „Rokutis“

Metodinio dvasinio ugdymo centras

Už nuoširdų ir dvasiškai aktyvų įsijungimą į akciją „Gerumas mus vienija“

Vaikų darželio mokytojams

Padėka

2011-01-14

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai

Už dalyvavimą Kauno miesto ir rajono dailės mokytojų kūrybinių dailės darbų parodoje

Sigita Gudeliūnienė

Padėka

2011-01-18

Kauno menų darželis „Etiudas“ vaikų meninio ugdymo konsultacinis metodinis centras

Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugija

Už ugdytinių parengimą respublikiniam ikimokyklinių įstaigų mažųjų talentų konkursui „JIEVARO TILTAS“ 2011“

Ina Levčenkaitė,

Sigita Gudeliūnienė

Padėka

2011-02-22

Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo departamento Švietimo ir ugdymo skyrius

Už dalyvavimą Kauno miesto ir rajono vaikų bei jaunimo konkurse – festivalyje „Giesmių giesmelė – 2011“

Ina Levčenkaitė

Padėka

2011-05-07

Kauno miesto lopšelio – darželio „Rokutis“ Metodinis dvasinio ugdymo centras

Už dalyvavimą mažųjų kūrėjų sambūryje „Kas krenta širdelėn – virsta žodeliais“

Virginija Matulevičienė

Pažyma

2011-05-20

Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“

Už ugdytinių parengimą meninės saviraiškos konkursui „Šaltas vėjas draugystei nebaisus“

Jovita Antulevičienė,

Žaneta Šumskienė,

Virginija Cvilikienė

 

Pažyma

2011-11-29

Kauno vaikų darželis „Rudnosiukas“

Už Petrašiūnų seniūnijos ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodos „Rankų darbštumas saugoja žemę, o širdelių gerumas dovanoja meilę“ organizavimą

Sigita Gudeliūnienė,

Žaneta Šumskienė

 

Padėka

2011-11-29

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Už dalyvavimą

Respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Ekologinis ugdymas darnaus vystymosi kelyje“.

Pristatė pranešimą

 

Sigita Gudeliūnienė

Pažyma

2011-12-01

Kauno vaikų darželis „Rudnosiukas“

Už aktyvų dalyvavimą įstaigos bendruomenės projekte „Šv. Kalėdų belaukiant“

Vaikų darželio mokytojams

Pažyma

2012-01-12

Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“ Sveikos ir kūrybiškos asmenybės ugdymo centras

 Už dalyvavimą akcijoje „Fantastinės pilies piešimas porose“

Jovita Antulevičienė,Virginija Matulevičienė,Rima Lelešienė

Pažyma

2012-02-29

Kauno menų darželis „Etiudas“

Už dalyvavimą vaikų dailės akcijoje parodoje „Mano Tėviškė 2012“ skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės dienai

Virginija Cvilikienė,Virginija Matulevičienė

Padėka 

2012 m. vasaris-kovas

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyrius

Už puikų pasirodymą Kauno miesto ir apskrities vaikų bei jaunimo konkurse „Giesmių giesmelė – 2012“

Ina Levčenkaitė

Padėka 

2012-03-16

Kauno miesto lopšelis-darželis „Rokutis“

Už nuoširdų ir dvasiškai aktyvų dalyvavimą bendrame Kauno ikimokyklinių įstaigų projekte „Poeto numylėta tėvynė“

Jovita Antulevičienė,

Virginija Matulevičienė,

Sigita Gudeliūnienė

Maironio fondo

padėka

 2012-10-19

Kauno miesto lopšelis-darželis „Drevinukas“

 Stendinių pranešimų forume „Metodų ir darbo būdų įvairovė ugdant specialiųjų poreikių vaikus“

Jovita Antulevičienė,

Žaneta Šumskienė

 Pažyma

 2012-10-30

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Dalyvavo Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų kūrybinių darbų parodoje „Mano kojinaitės nepaprasta istorija“

Jovita Antulevičienė,

Rima Lelešienė, Laima Kimbrienė,

V.Matulevičienė, V.Cvilikienė,

Dalia Lukošienė

Pažyma

2012-10-24

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Dalyvavo Kauno ikimokyklinių įstaigų pedagogų konferencijoje „Koks ugdymas vaikui yra geras“

Jovita Antulevičienė,

Žaneta Šumskienė

Pažyma

2012-11-28

Kauno lopšelis – darželis „Malūnėlis“

 Dalyvavo Kauno lopšelio – darželio „Malūnėlis“  organizuotoje Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kūrybinių darbų parodoje „Negirdėta, neregėta kojinaitės istorija“

Jovita Antulevičienė,

Rima Lelešienė, Laima Kimbrienė,

V.Matulevičienė, V.Cvilikienė,

Dalia Lukošienė

Pažyma

2013-01-0

Kauno lopšelis – darželis „Rokutis“

 

Kauno ikimokyklinių įstaigų akcijoje „Gerumas mus vienija“

Jovita Antulevičienė,

Rima Lelešienė, Laima Kimbrienė,

V.Matulevičienė, V.Cvilikienė, I.Levčenkaitė

Pažyma – padėka

2013-01-22

Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyrius

Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir ikimokyklinių įstaigų auklėtinių akcijoje „Kompiuteris – mano draugas“, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Virginija Matulevičienė,

Dalia Lukošienė

Padėka

2013

Kauno lopšelis – darželis „Rokutis“

 

Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Gyvasis kalbos lobynas“, skirto Tarmių metams, organizavo metodinį renginį „Kaip rokavosi mūsų senoliai“

Jovita Antulevičienė,

Virginija Matulevičienė,

Dalia Lukošienė

Ina Levčenkaitė

Pažyma

2013-03-26

Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų vaidybinės veiklos draugija „Pasakaitė“

Dalyvavo renginyje „Teatro dienelės vaikų darželiuose“

Virginija Matulevičienė,

Dalia Lukošienė

Ina Levčenkaitė

Padėka

Pažyma

2013

 

UGDYTINIŲ PASIEKIMAI 2010–2013 M.M.

Organizatoriai

Pavadinimas

Ugdytinio vardas, pavardė arba grupė

Mokytojo vardas, pavardė

Laimėjimas

Data

Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugija

Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“

Vaikų kūrybos paroda „Žiemos pasaka“

„Kiškučių“ grupės ugdytiniai:

Sandra Balčiliūnaitė,

Kamilė Ivoškaitė,

Sonata Jusaitė,

Nikita Višniak

„Voveriukų“ grupės ugdytiniai:

Ineta Kiverytė,

Gabija Bernotaitė

Jovita Antulevičienė, Virginija Cvilikienė, Sigita Gudeliūnienė

Pažymėjimas

2011-01-19

Kauno darželis „Etiudas“ Vaikų meninio ugdymo konsultacinis metodinis centras

Už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinių įstaigų mažųjų talentų konkurse „JIEVARO TILTAS 2011“

Adriana Pašinaitė, Ernestas Markuševas,

Lukas Martinkus, Gabija Bernotaitė, Skaiva Kairiūkštytė, Iveta Kiverytė, Ieva Petrauskaitė

Sigita Gudeliūnienė,

Ina Levčenkaitė

Padėka

2011-02-22

Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo departamento Švietimo ir ugdymo skyrius

 

„Giesmių giesmelė – 2011“

„Voveriukų“ grupės ugdytiniai:

Jeva Petrauskaitė,

Luknė Majauskaitė,

Eitvydas Židonis,

Iveta Kiverytė,

Lukas Martinkus,

Gabija Bernotaitė,

Minvydas Pupaleigis

Ina Levčenkaitė

Padėka

2011-05-07

Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ Metodinis dvasinio ugdymo centras

Aštuntasis respublikinis mažųjų kūrėjų sambūris „Kas krenta širdelėn – virsta žodeliais“

„Voveriukų“ grupės ugdytiniai:

Adriana Pašinaitė,

Lukas Martinkus,

Luknė Majauskaitė, Gabija Bernotaitė,

Ineta Kiverytė,

Ieva Petrauskaitė,

Virginija Matulevičienė

Diplomas

2011-05-20

Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“

Už dalyvavimą ikimokyklinių įstaigų meninės saviraiškos konkurse „Šaltas vėjas draugystei nebaisus“

Miglė

Nareckaitė

 

Jovita Antulevičienė,

Virginija Cvilikienė,

Žaneta Šumskienė

 

Padėka

2011-11-29

Kauno lopšelis – darželis „Gandriukas“ Sveikos ir kūrybiškos asmenybės ugdymo centras

Akcija „Fantastinės pilies piešimas porose“

„Kiškučių“ grupės ugdytiniai:

Sandra Balčiliūnaitė,

Silvija Sarkoian

„Voveriukų“ grupės ugdytiniai:

Arimantas Šidlauskas,

Kristupas Kepežinskas,

Evelina Mikalauskaitė, Paulius Propliotin,

Domantas Kmita,

Dovydas Kmita

„Ančiukų“ grupės ugdytiniai:

Jonas Jankauskas,

Rokas Latkauskas

Jovita Antulevičienė,

Virginija Matulevičienė,

Rima Lelešienė

Padėka 

2012-03-05

Kauno menų darželis „Etiudas“

Už dalyvavimą vaikų dailės akcijoje – parodoje „Mano Tėviškė 2012“

 „Kiškučių“ ir „Voveriukų“ grupių ugdytiniams 

Virginija Cvilikienė,

Virginija Matulevičienė

Padėka 

2012 m.

vasaris-kovas 

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyrius

Už puikų pasirodymą Kauno miesto ir apskrities vaikų bei jaunimo konkurse „Giesmių giesmelė“ 

„Kiškučių“ grupės ugdytiniai:

Sandra Balčiliūnaitė,

Ermelita Smiltė Satkūnaitė,

Miglė Nareckaitė

Ina Levčenkaitė

Padėka 

2012-03-16