2022

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ  METINIS PLANAS                                                                                                                                                                                                                                 parsisiųsti PDF formatu

VIEŠJŲ PIRKIMŲ PLANO PRIEDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         parsisiųsti PDF formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS                                                                                                                                                                                                                  parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                                                                                       

2021

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2021 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 

parsisiųsti PDF formatu

2020

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2020 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 

2019 

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 

parsisiųsti PDF formatu

2018 

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2018 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS (PAPILDYMAS)

parsisiųsti PDF formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2018 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 

parsisiųsti PDF formatu

SUSIO, VASARIO MĖN. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ATASKAITA,

DIREKTORĖS PAVADUOTOJOS UGDYMUI

parsisiųsti PDF formatu

2017 

Direktoriaus įsakymas dėl patvirtinimo viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių

parsisiųsti PDF formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

parsisiųsti PDF formatu 

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS 

parsisiųsti PDF formatu

Direktoriaus įsakymas dėl netekusio galios 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.V-36

parsisiųsti PDF formatu

2017 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS DARBŲ,

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PAPILDYMAS 

parsisiųsti PDF formatu

2017 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS DARBŲ,
PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS 

parsisiųsti PDF formatu

SPALIO, LAPKRIČIO, GRUODŽIO MĖN. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ATASKAITA,

DIREKTORĖS PAVADUOTOJOS ŪKIUI

pasisiųsti PDF formatu

SPALIO, LAPKRIČIO, GRUODŽIO MĖN. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ATASKAITA,

DIREKTORĖS PAVADUOTOJOS UGDYMUI

parsisiųsti PDF formatu

RUGSĖJO MĖN. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

RUGPJŪČIO MĖN. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

LIEPOS MĖN. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

GEGUŽĖS  MĖN. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ATASKAITOS PAPILDYMAS 

parsisiųsti PDF formatu

BALANDŽIO, GEGUŽĖS  MĖN. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KOVO MĖN. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

VASARIO MĖN. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ATASKAITA 

parsisiųsti PDF formatu

SAUSIO MĖN. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ATASKAITA 

parsisiųsti PDF formatu

2016

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2016 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS (PAPILDYMAS)

parsisiųsti PDF formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2016 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS (PAPILDYMAS)

parsisiųsti PDF formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2016 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

2016 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ I KETVIRČIO ATASKAITA 

parsisiųsti PDF formatu

2016 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ II KETVIRČIO ATASKAITA 

parsisiųsti PDF formatu

2016 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ III KETVIRČIO ATASKAITA 

parsisiųsti PDF formatu

2016 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ IV KETVIRČIO ATASKAITA 

parsisiųsti PDF formatu

2015

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2015 M VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GRUODŽIO  MĖN. ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2015 M VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ LAPKRIČIO  MĖN. ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2015 M VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPALIO  MĖN. ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2015 M VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ LIEPOS, RUGPJŪČIO, RUGSĖJO  MĖN. ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2015 M VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ BIRŽELIO MĖN. ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2015 M VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GEGUŽĖS MĖN. ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2015 M VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ BALANDŽIO MĖN. ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

2015 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PALANAS (PAPILDYMAS)

parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO VAKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2015 M. NUMATOMŲ PIRKTI REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS (PAPILDYMAS)

parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO VAKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2015 M. NUMATOMŲ PIRKTI REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

        parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2015 M. SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (ATNAUJINIMAS/PAPILDYMAS)

parsisiųsti PDF formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2015 M. SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2015 M VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOVO MĖN. ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

 

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2015 M VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VASARIO MĖN. ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2015 M VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SAUSIO MĖN. ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ

parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu


2014

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ METINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2014 M.

parsisiųsti MS Word formatu 

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2014 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 12 MĖNESIŲ ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2014 M VIEŠIEJI PIRKIMAI IKI LAPKRIČIO MĖN

parsisiųsti RAR formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ 2014 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

pasisiųsti MS Word formatu

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu


2013

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RUDNOSIUKAS“ METINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2013 M.

parsisiųsti Adobe .PDF formatu