VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

Vaikų darželio veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

Kita švietimo veiklos rūšis – priešmokykinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

Kitos veiklos rūšys:

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85,60;

kitų  maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.