Mokymasis, veikla gamtoje ne tik žadina besimokančiųjų jausmus, bet ir yra išeities taškas kitiems dalykams mokytis (J. H. Pestalocis, 1746–1827). Veiklos gamtoje įkvėpti vaikai ir grupės mokytoja Sigita Gudeliūnienė išplėtojo vaizduojamosios dailės veiklą grupėje. 

Parodos organizatorė mokytoja Sigita Gudeliūnienė.

parsisiųsti PDF formatu