E_TWINNING TARPTAUTINIS PROJEKTAS 

„DARNI APLINKA – ĮTRAUKIOJO UGDYMO/SI ĮGALINIMAS"  2022m.

 

METINIS PLANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         parsisiųsti PDF formatu